Αρχείο Άρθρων και Αρχείο Λιστών -  Article Archive and List Archive

Αρχείο άρθρων

Website e-world-bazaar.com Launch today - Εκκίνηση ιστοσελίδας

2015-04-14 16:49
Our new website was...

Παγκόσμια διαδικτυακή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

2015-04-22 02:14
Καθημερινά ακούμε για...

Global Internet governance and human rights

2015-04-22 02:15
Every day we hear about wars,...

Political Bazaar

2015-04-27 17:58
Besides the normal Bazaar or...

Πολιτικό παζάρι

2015-04-27 18:07
Εκτός από το κανονικό παζάρι...

Starting today - Αρχίζοντας από σήμερα

2015-06-11 20:53
It's never too late to try to...

Αρχείο λιστών - List Archive

Online marketplaces - Σε απευθείας σύνδεση αγορές

Electronics and Computers - Ηλεκτρονικά και υπολογιστές

On the Internet there are many online stores where you can find and...

Bazaraki - Pazaraki for Kompoloi mpegleri accessories

A nice and beautiful Kompoloi or mpegleri, cheap or expensive, ca...

Modern car accessories - Μοντέρνα Αξεσουάρ αυτοκινήτων

On the internet we can find all kinds of spare parts for cars and a...

Health and beauty products - Προϊόντα υγείας και ομορφιάς

All of us at times we use health and beauty products with the main...

Stock markets - Χρηματιστηριακές αγορές

Nowadays the internet greatly facilitates access to various stock...

Holidays Travels Tourism

There is a Cypriot proverb which says "the wise children befor...

Διακοπές Ταξίδια Τουρισμός

Υπάρχει μια Κυπριακή παροιμία που λέει « του φρονίμου τα παιδι...

The housing market

The housing market is the dream of every couple, every couple wants...

Η αγορά κατοικίας

Η αγορά κατοικίας είναι το όνειρο του κάθε ζευγαριού, κάθε ζευγάρι...

About wholesale products

Wholesale market is the mass market by retailers, inside an...

Σχετικά με την χονδρική πώληση προϊόντων

Χονδρική αγορά είναι η μαζική αγορά από λιανοπωλητές, εντός ή εκτός...

About the Archives

Usually the various Archives consist of documents, letters, photographs, diaries, and several folders ordered chronologically.

There are many kinds of Archives, state archives, historical archives, financial archives, literary archives, articles archives, archives of architectural projects and much more.

Namely, every State, every business and every professional when is fully organized keep their Archives for each topic separately or for all the threads together.

Archive in accordance with the international standard Archival Description is all the presumptions regardless of their type and substrate that is made by a person or a company or a legal entity.

With the revolution in information technology and the continuous upgrading on computers most archives are in electronic form and the old archives can be converted to electronic form.

More and more States, companies, businesses and individuals are going to convert the original files in electronic form.

The conversion of an ordinary archive to electronic archive called digitizing, or digitization, or digitalization.

Σχετικά με τα Αρχεία

Συνήθως τα διάφορα αρχεία αποτελούνται από έγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, ημερολόγια, και διάφορους φακέλους ταξινομημένους κατά χρονολογική σειρά.

Υπάρχουν πολλών ειδών Αρχεία, κρατικά αρχεία, Ιστορικά αρχεία, οικονομικά αρχεία, λογοτεχνικά αρχεία, αρχεία άρθρων, αρχεία αρχιτεκτονικών σχεδίων, αρχεία εκδόσεων εφημερίδων, αρχεία αγγελιών και πολλά άλλα.

Δηλαδή το κάθε κράτος, η κάθε επιχείρηση και ο κάθε επαγγελματίας όταν είναι πλήρως οργανωμένοι διατηρούν τα αρχεία τους για το κάθε θέμα ξεχωριστά ή για όλα τα θέματα μαζί.

Αρχείο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής είναι το σύνολο των τεκμηρίων ανεξάρτητα από το είδος και το υπόστρωμα τους που έγιναν από κάποιο άτομο ή μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα.

Με την επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και την συνεχή αναβάθμιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα περισσότερα αρχεία γίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή και τα παλιά αρχεία μπορούν να μετατραπούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ολοένα και περισσότερα κράτη, εταιρείες, επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα προχωρούν στην μετατροπή των πρωτότυπων αρχείων τους και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η μετατροπή ενός συνηθισμένου αρχείου σε ηλεκτρονικό ονομάζεται ψηφιοποίηση.

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

e-world-bazaar.com

e-world-bazaar.com - Welcome

Main languages English and Greek

Website Launch

Website e-world-bazaar.com Launch today - Εκκίνηση ιστοσελίδας

2015-04-14 16:49
Our new website was launched...
Revolut.... A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut....Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut....https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut....Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut....Mache mehr aus deinem Geld

Revolut....Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut....Invest smarter with valuable Commodities

Revolut....Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut....Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut....Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut....Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut....Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut....Invest smarter with valuable Commodities

Revolut....Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut....Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut....Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut....Invest smarter with valuable Commodities

Revolut....Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut....Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut....Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut....Invest smarter with valuable Commodities

Revolut....Retail - Standard

Revolut....Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Save on your hotel - hotelscombined.com

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic